Добре дошли в Декларацията за поверителност на PROSYSTEMS

Когато използвате услугите на PROSYSTEMS, ни доверявате информацията си. Декларацията за поверителност има за цел да ви помогне да разберете какви данни събираме, защо го вършим и какво правим с тях. Това е важно и се надяваме , че ще отделите време да я прочетете внимателно. И не забравяйте, можете да намерите контроли за управление на информацията си и за защита на поверителността и сигурността си в Моят профил.

Информация за нас

ПРОСИСТЕМС ЕООД е дружество, регистрирано в търговския регистър на Агенцията по вписване с ЕИК 131196822, с адрес по регистрация : София 1532, Казичене, ул.Георги Бенковски 92, и адрес на офис : София 1111, ул. Манастрирска 1Б, тел.+359 88 9265535, +359 2 9719930, e-mail: customerservice@prosystems.bg

Декларация за поверителност

Последна промяна: 01 април 2018 г.

Изтегляне на PDF версията

Има много различни начини, по които можете да използвате нашите услуги. Когато работите с услугите ни, искаме да сте наясно как използваме информацията, както и с начините, по които можете да защитите поверителността си.
В Декларацията ни за поверителност се обяснява:
• Каква информация събираме и защо.
• Как използваме тази информация.
• Възможностите за избор, които ви предлагаме, включително как да осъществявате достъп до информацията и да я актуализирате.

Ние събираме и обработваме лични данни само при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство. Наясно сме, че обработването на Вашите данни е свързано с определена причина и не може да се извършва без ограничение.

Опитахме се езикът й да е възможно най-достъпен, но ако не сте запознати с термини като „бисквитки“, IP адреси, пикселни маркери и браузъри, тогава първо прочетете тези ключови термини.
Вашата поверителност е важна за нас, затова независимо дали сте нов потребител на PROSYSTEMS, или ползвате услугите от дълго време, моля, непременно отделете време да се запознаете с практиките ни – и ако имате въпроси, свържете се с нас.

Събирана от нас информация

Събираме информация, за да предоставим по-добри услуги на всичките си потребители – от определянето на основни неща, като на какъв език говорите, какви страници и онлайн услуги ползвате в нашите сайтове. Какви продукти сте закупили от нас. Какви са сроковете за които имате право да ги ползвате или имате абонамент за техническа поддръжка.

Събираме информация по следните начини:
• Информация, която вие ни предоставяте. Например за много от нашите услуги се изисква да си регистрирате профил в PROSYSTEMS. Когато го направите, ще ви попитаме за лична информация, например вашето име, имейл адрес, телефонен номер и е-мейл, които ще съхраним в профила ви.
• Информация, която получаваме при използването на услугите ни от ваша страна. Събираме информация за услугите, които използвате, и по какъв начин правите това – например когато активирате наш софтуерен продукт, посещавате наш уебсайт, или използвате наша онлайн услуга.

Тази информация включва:

    o Информация за устройството

Събираме информация за конкретното устройство (например модела на хардуера, версията на операционната система, уникални идентификационни номера на устройството. Може да свържем идентификационните номера на устройството ви с профила ви в PROSYSTEMS.

    o Информация от регистрационни файлове

Когато използвате нашите услуги или преглеждате предоставено от нас съдържание, автоматично събираме и съхраняваме определени данни в сървърни регистрационни файлове. Данните включват:

    - подробности за това как използвате услугата ни
    - IP адрес;
    - информация за събития на ниво устройство, например сривове, дейност на системата, настройки на хардуера, тип и език на браузъра, дата и час на заявката ви и препращащ URL адрес;
    - „бисквитки“, които еднозначно може да идентифицират вашия браузър или профил в PROSYSTEMS.

    o Информация за местоположението

Когато използвате услуги на PROSYSTEMS, може да събираме и обработваме информация за действителното ви местоположение. За определянето на местоположението използваме различни технологии, например IP адрес.

    o Уникални номера на приложения

Някои услуги включват уникален номер на приложението. Този номер и информация за инсталирането (например тип на операционната система и номер на версията на приложението) може да бъдат изпратени до PROSYSTEMS, когато инсталирате или деинсталирате съответната услуга или когато тя периодично се свързва със сървърите ни, например при автоматични актуализации и активиране на продукти.

    o Локално хранилище

Може да събираме и съхраняваме информация (в това число лични данни) локално на устройството ви посредством механизми като уеб хранилището на браузъра ви (включително HTML 5) и кеша за данни на приложението.

    o „Бисквитки“ и подобни технологии

Ние ползваме различни технологии, за да събираме и съхраняваме информация, когато посетите услуга на PROSYSTEMS, и това може да включва използването на „бисквитки“ или подобни технологии за идентифициране на браузъра или устройството ви.

Как и защо използваме събраната информация

За изпълнение на договор или в контекста на преддоговорни отношения
Ние обработваме идентификационните Ви данни, за да предоставяме продуктите и услугите, които сте заявили и които ползвате при нас, както за да изпълняваме договорните и преддоговорни задължения и да се ползваме от правата по договорите, сключени с Вас.

Обработката се извършват с цел:

• установяване на самоличността на клиента през всички търговски канали;
• управление и изпълнение на Вашите заявки за продукти или услуги, изпълнение на договори за продукти и услуги;
• изготвяна на предложение за сключване на договор;
• изготвяне и изпращане на сметка/фактура за продуктите и/или услугите, които използвате при нас;
• за да осигурим необходимото Ви цялостно обслужване, както и да събираме дължимите суми за ползваните продукти и услуги;
• осигуряване на техническото обслужване , с оглед предоставяне на качествени услуги, съгласно договореното;
• всякакво техническо съдействие за поддържане на предоставените услуги;
• изготвяне на предложения за сключване на договори от разстояние и договори извън търговските обекти, изпращане на куриерски услуги с предоговорена информация и проекта на договор; обслужване на отказ от сделка;
• извършване на кредитна оценка, за да оценим Ваша заявка за предоставяне на услуги;
• уведомление за всичко, свързано с продуктите и услугите, които ползвате при нас, изпращане на различни известия, уведомление за проблеми, грешки или за да отговорим на подадени от Вас молби, жалби, предложения;
• изготвяне на агрегирана статистическа информация не съдържаща лична информация, за нашите продажби, услуги, клиенти, модели за местоположение;
• защитим и осигурим сигурността на Вас и на нашите служители;

Ползваме информацията, събрана от всички наши услуги, за да ги предоставяме, поддържаме, защитаваме и подобряваме, да разработваме нови, както и за защита на PROSYSTEMS и потребителите си.
Може да използваме предоставеното от вас име за потребителския ви профил в PROSYSTEMS във всички предлагани от нас услуги, които изискват профил в PROSYSTEMS. Освен това може да заменим предишни имена, свързани с профила ви в PROSYSTEMS, така че да бъдете представени по един и същ начин във всички наши услуги. Когато се свързвате с PROSYSTEMS, съхраняваме съобщението ви, за да ви помогнем да решите евентуалните си проблеми. Може да използваме имейл адреса ви, за да ви информираме относно услугите си – например да ви уведомяваме за предстоящи промени или подобрения. Използваме информацията, събрана чрез „бисквитки“ и други технологии, като пикселни маркери, за да подобряваме практическата ви работа като потребител и общото качество на услугите си. Като запазите например предпочитанията си за езика, ще можем да ви показваме услугите си на предпочитания от вас език. Може да комбинираме лична информация от една услуга с данни, включително лични, от други услуги на PROSYSTEMS
Ще искаме съгласието ви, преди да използваме информация за цели, различни от посочените в настоящата Декларация за поверителност.

Прозрачност и право на избор

Хората имат различни притеснения, свързани с поверителността. Целта ни е да е ясно каква информация събираме, така че да можете да правите обоснован избор за начина на използването й.

Можете например да:

• Преглеждате и актуализирате контролите за активността ви в PROSYSTEMS
• Извличате информацията, свързана с профила ви в PROSYSTEMS, от много от нашите услуги.
• Може също да настроите браузъра си да блокира всички „бисквитки“, включително свързаните с наши услуги, или да указва, когато „бисквитка“ бъде поставена от нас. Важно е обаче да не забравяте, че много от услугите ни може да не функционират правилно, ако „бисквитките“ са деактивирани. Например може да не запомним предпочитанията ви за езика.

Информация, която споделяте

Много от услугите ни ви позволяват да споделяте информация с други хора. Не забравяйте, че когато споделяте публично информация, тя може да се индексира от търсещите машини. Нашите услуги ви предоставят различни опции за споделяне и премахване на съдържанието ви.

Достъп и актуализиране на личната ви информация

Всеки път, когато използвате услугите ни, се стремим да ви предоставим достъп до личната ви информация. Ако тя е неправилна, се опитваме да ви дадем възможности да я актуализирате бързо или да я изтриете – освен ако трябва да я съхраняваме поради уважителни причини от бизнес характер или правен характер.
Целим да поддържаме услугите си по начин, който защитава информацията от случайно или злонамерено унищожаване. Поради това след изтриването й от нашите услуги може да не изтрием незабавно остатъчните копия от активните си сървъри и да не премахнем информацията от системите си за архивиране.

Информация, която споделяме


Не споделяме лична информация с фирми, организации и външни лица, освен ако не е в сила едно от следните обстоятелства:

• Ако сте заявили стоки или услуги които изискват доставка с куриер или пощенска услуга
Ще споделим с пощенски оператори, с оглед изпращане на пратки, съдържащи договори, допълнителни споразумения и други документи и необходимостта от удостоверяване на самоличността при връчването им;

• С ваше съгласие
Ще споделяме лична информация с фирми, организации или външни лица, когато имаме съгласието ви да правим това. За споделянето на каквато и да е деликатна лична информация е необходимо да ни дадете изричното си съгласие.

• По причини от правен характер

Ще споделяме лична информация с фирми, организации или външни лица, ако имаме достатъчно основания да смятаме, че достъпът, употребата, запазването или разкриването й е необходимо за:
    o да съответства на всеки приложим закон, наредба, законова процедура или влязло в сила държавно изискване.
    o прилагане на съответните Общи условия, включително проверка на потенциални нарушения;
    o разкриване, предотвратяване или други действия във връзка с измама, технически проблеми или такива, свързани със сигурността;
    o предприемане на мерки за защита срещу нарушаване на правата, собствеността или безопасността на PROSYSTEMS, нашите потребители или обществеността, както се изисква и разрешава от закона.

Ако PROSYSTEMS участва в сливане, придобиване или продажба на активи, ще продължим да гарантираме поверителността на личната информация и ще дадем предизвестие на засегнатите потребители, преди личната информация да бъде прехвърлена или да стане предмет на друга декларация за поверителност.

Защита на информацията

Сигурността на данните, които сте ни поверили е много важна за нас. Тя има голямо значение за успеха на нашия бизнес и за обществения ни имидж. Ето защо ние защитаваме Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

По-конкретно:

• Шифроваме много от услугите си посредством SSL.
• Данните които по силата на закона са ЛИЧНИ (имена, e-mail, тел., пароли ) съхраняваме в криптиран вид в нашите бази данни
• Предлагаме ви потвърждаване в две стъпки, когато осъществявате достъп до профила си в PROSYSTEMS.
• Извършваме прегледи на практиките си за събиране, съхранение и обработка на информация, в това число физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите.
• Достъпът до личната информация е ограничен до служителите, подизпълнителите и представителите на PROSYSTEMS, които се нуждаят от нея, за да я обработват вместо нас. Те са обвързани със строги договорни задължения за спазване на поверителността и ако не ги изпълняват, може да им бъдат наложени дисциплинарни мерки или взаимоотношенията с тях да бъдат прекратени.

Кога важи тази Декларация за поверителност

Декларацията ни за поверителност важи за всички услуги, предлагани от ПРОСИСТЕМС ЕООД. Но от нея се изключват услугите с отделни декларации за поверителност, които не включват настоящата Декларация.
Декларацията ни за поверителност не се отнася за услуги, предлагани от други фирми или физически лица, включително продукти или сайтове, които може да ви бъдат показани в резултатите от търсенето, сайтове, които може да включват услуги на PROSYSTEMS, или други сайтове, към които има връзки в услугите ни. Тя не обхваща информационните практики на други фирми и организации, които рекламират услугите ни и които може да използват „бисквитки“, пикселни маркери и други технологии за показване и предлагане на подходящи реклами.

Спазване на разпоредбите и сътрудничество с регулаторните органи

Редовно проверяваме спазването от наша страна на тази Декларация за поверителност. Когато получим официална писмена жалба, ще се свържем с лицето, което я е подало, за допълнителна информация. Работим със съответните регулативни органи, в това число местните органи за защита на данните, за разрешаването на жалби относно прехвърлянето на лична информация, които не можем да разрешим директно с потребителите си.

Ние обработваме идентификационните Ви данни , за да спазим задължения, които са предвидени в нормативени актове, така например:
• изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;
• предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;
• предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;
• задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
• предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материалноправни нормативни актове;

Кога изтриваме Вашите лични данни

По правило, прекратяваме използването на вашите лични данни, за целите, свързани с договорното правоотношение, след прекратяване на договора, но не ги изтриваме преди изтичане на една година от прекратяване на договора или до окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (11 години), изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (5 години), задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (5 години). Моля да имате предвид, че няма да изтрием или анонимизираме Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на ваша жалба пред нас.

Вашите данни могат да бъдат и анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи /елементи, позволяващи идентифицирането Ви, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължени за изтриване, тъй като не представляват лични данни.

Промени

Декларацията ни за поверителност може да се променя периодически. Няма да ограничим правата ви според нея без вашето изрично съгласие. Ще публикуваме на тази страница всички промени в Декларацията за поверителност. Ако те са значителни, ще използваме по-явен начин на известяване (включително уведомяване по електронна поща за някои услуги). Поддържаме и архив с нейните предишни версии за ваша справка.


България
София 1111
ул.Манастирска 1Б, вх.А, офис 2
тел.: +359 88 9265535,
+359 2 9719930
с цел подобряване на обслужването - всички разговори се записват.
e-mail: двоен клик за дa видите
работно време :
понеделник-петък
09:00-12:00, 13:00-18:00
Срещи в офиса - само след уговорен час.
Условия за ползване

Декларация за поверителност

Лицензионно споразумение

Ключови термини

FaceBook        FaceBook       FaceBook

Copyright © 2004-2020, ProSystems Ltd

Ние използваме „бисквитки“ и други подобни инструменти, за показване съдържанието на сайта и подобряване на потребителското изживяване. Повече информация за „бисквитките“ и опциите за управлението им може да намерите в раздела Политика за използване на бисквитки