| НАЧАЛО  | ЗА НАС  | КЛИЕНТИ  | ЗА КОНТАКТ
 
 
ВИНАГИ ИМА РЕШЕНИЕ    
РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА НА   Съдържание :
 Как да издадем НОВ ДОКУМЕНТ.


 

Издаване на НОВ ДОКУМЕНТ
От менюто изберете ДОКУМЕНТИ, НОВ ДОКУМЕНТ .


 

ИЗБОР НА КЛИЕНТ
кликнете както е указано на картинката горе . Ще Ви се отвори нов прозорец в който можете да изберете съществуващ клиент или да въведете нов такъв.

За да изберете клиент за ФАКТУРАТА кликнете два пъти бързо върху името му.

Ако имате повече клиенти можете да ги филтрирате като въведете част от името в жълтото поле 1.

Ако не намирате клиента можете да го добавите от 3.

От 4 можете да редактирате информацията за клиента.

Можете да го изтриете от 5 . Внимание !!! Не изтривайте клиенти за които вече сте издавали документи , защото няма да можете да правите справки за тях.


 

ИЗБОР НА БАНКОВА СМЕТКА
Кликнете както е указано на първата картинка горе .
За да изберете банковата сметка за документа кликнете два пъти бързо върху описанието (1), или натиснете избор (2)


 

ИЗБОР ОСНОВАНИЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ
Когато не се начислявте ДДС , трябва да укажете на какво основание не го начислявате.

Кликнете както е указано на картинката горе .
За да изберете основание кликнете два пъти бързо върху (1) или изберете основание и натиснете ОК (2)


ПОПЪЛВАНЕ НА ОПИСАНИЕТО НА СТОКИТЕ И УСЛУГИТЕ
Описанието на стоките става като в обикновен хартиен кочан . Можете да пишете произволен текст . Програмата автоматично изчислява стойността, ако въведете количеството и единичната цена, но можете да напишете и направо крайната цена.

Ако сте въвели номенклатура на стоките и услугите, за да не преписвате описанието , кликнете с десен бутон на мишката върху полето с описание и от списъка с стоки и услуги изберете каквото ви е необходимо. Ако в номенклатурата сте въвели и единичната цена , валутата и мярката, ще трябва само да въведете количеството и програмата ще изчисли автоматично общата цена. Ако цената в номенклатурата е въведена във валута различна от валутата на издавания документ, програмата ще преизчисли единичнта цена автоматично по курс който ще въведете.

Ако за някой клиент сте задали съответно отстъпки. При избиране на стока или услуга от номенклатурата. Програмата автоматично ще изчисли цената като я намали със съответната отстъпка.

Ако искате да изтриете ред или да вмъкнете празен ред - кликнете с десен бутон на мишката в първата колона на фактурата ( No ) и изберете от менюто какво желаете да направите.


ЗАПИС или ПЕЧАТ на документа
След като приключите с попълването на документа, можете да го отпечатате или да го запишете и да го отпечатате по късно.
Това е момента когато фактурата ще получи номер.
След като сте приключили и сте записали или отпечатали документа можете да го ЗАТВОРИТЕ. Едва тогава можете да издавате НОВ ДОКУМЕНТ от ДОКУМЕНТИ - НОВ ДОКУМЕНТ
Ако не затворите документа и започнете да променяте данните Вие всъщност редактирате последния документ - при запис НЯМА ДА ПОЛУЧИТЕ НОВ НОМЕР ЗА ДОКУМЕНТА а данните ще се запишат върху данните на предния документ който сте издали !!!
 | Начало  | За нас  | Клиенти  | За контакт  | 
PROSYSTEMS Ltd. © 2004-2008
 

www.portal-bg.com www.fakturi2008.com www.bgden.com www.idealno.eu