| НАЧАЛО  | ЗА НАС  | КЛИЕНТИ  | ЗА КОНТАКТ
 
 
ВИНАГИ ИМА РЕШЕНИЕ    
РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА НА   Съдържание :
 Какво трябва да въведете преди да издадете първия си документ.


Преди да издадете първия си документ трябва да дадете малко информация на програмата за Вас и Вашата фирма.


 

Информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ
Това е името на човека който издава фактурите- това име ще се появи във фактурата на мястото на съставител. За да го въведете изпълнете следната последователност :

1. Кликнете с мишката както е показано на 1,2,3,4.
2. Въведете името на потребителя в 5 на кирилица. Ако ще издавате и документи на английски език въведете името си и на лтиница в 6.
3. Ако имате шифър ( замества подписа ) въведете го в 7 , в противен случай изтрийте съдържанието на 7.
4. За да запишете информацията затворете от 8


 

Информация за СОБСТВЕНАТА ФИРМА
Тук трябва да въведете данните на вашата фирма.

1. Кликнете с мишката както е показано на 1,2,3,4.
2. Въведете името на ФИРМАТА. на мястото на 5.
3. Можете да използвате лого за българския и лого за английския вариант. С десен бутон кликнете върху съответното лого 6 и изберете файла на логото Ви ( трябва да е във формат ".bmp" ).
4. Ако ще издавате документи и на английски език , не забравяйте да попълните и информацията на латиница.
5. За да запишете информацията затворете от 8


 

Информация за БАНКОВИТЕ СМЕТКИ
Тук трябва да въведете данните за банковите сметки на фирмата Ви.

1. Кликнете с мишката както е показано на (1),(2),(3).
2. Изберете "Разплащателна сметка" от (4).
3. Изберете съответната валута от (5) BGN - за ЛЕВА
4. Въведете съответната информация по полетата , като не забравяте и информацията на латиница - ако ще издавате документи и на английски.
5. За да запишете информацията затворете от 6


 

Настройка на началните номера
Първоначално порограмата е настроена да започне издаването на документи от 1 номер.

Ако трябва да започнете от друг номер, кликнете с мишката както следва 1,2,3,4.
В текуща стойност (5) - въведете номера на последната фактура която сте издали до момента.
Програмата ще започне да дава автоматично номера на документите които издавате от следващия номер.
 | Начало  | За нас  | Клиенти  | За контакт  | 
PROSYSTEMS Ltd. © 2004-2008
 

www.portal-bg.com www.fakturi2008.com www.bgden.com www.idealno.eu