| НАЧАЛО  | ЗА НАС  | КЛИЕНТИ  | ЗА КОНТАКТ
 
 
ВИНАГИ ИМА РЕШЕНИЕ    
РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА НА

ФАКТУРИ 2012

   Съдържание :
 
  

Ако желаете да пишете числа които не са цели ( пример 2.345 ) в количеството. Смяна на броя знаци след запетаята.

  

Мага ли да издавам документ със задна дата ( Как мога да променям датата )?
Ако желаете да пишете числа които не са цели ( пример 2.345 ) в количеството. Смяна на броя знаци след запетаята.


 

Настройка на броя знаци след десетичната запетая в количество , ед.цена, об. цена
Тази настройка ви позволява в количеството да пишете и нецели числа - например 1.5 , 1.345 и т.н. ( ако продавате стоки на кг. например )

изберете броя знаци след запетаята и потвърдете от бутона със зелената отметка.

Тази настройка се прави еднократно.Можете да увеличавате броя знаци след запетаята по всяко време .

Но ако вече сте въвеждали количества с повече знаци не е препоръчително да ги намалявате в последствие защото това ще се отрази и на вече издадените документи.
т.е Ако отначало сте настроили за работа до 3 тия знак и сте въвели числото 1.356 в някой документ , ако в последствие намалите броя знаци на 2 то всички документи включително и този с 1.356 ще се коригират до 2 рия знак и в старата фактура вече ще се помни не числото 1.356 а само 1.35

Това е настройка която се прави еднократно , а не се променя за всеки документ, защото това се отразява на всички документи.
 | Начало  | За нас  | Клиенти  | За контакт  | 
PROSYSTEMS Ltd. © 2004-2008
 

www.portal-bg.com www.fakturi2008.com www.bgden.com www.idealno.eu